#10

Žmogaus gyvybinė energija qi yra daugialypė. Ją galima skirstyti į rūšis pagal kilmę ir atliekamas funkcijas, tačiau šis skirstymas tebus sąlyginis, nes visos rūšys yra tarpusavyje glaudžiai susiję.

Kuri qi cirkuliuoja meridianais ir maitina vidaus organus?

a) apsauginė (Wei qi)
b) krūtinės (Zong qi)
c) maisto (Gu qi)
d) mitybinė (Ying qi)

teisingas atsakymas

d) mitybinė (Ying qi)